Tietoa laitoksesta

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen tutkimus ja opetus yhdistää kemiaa, biotiedettä, kemian tekniikkaa ja teollista biotekniikkaa. Yhdistelmä luo laitokselle monialaisen tieteellisen lähestymistavan, joka yhdessä vuoropuheluna toimivan tutkimuksen ja koulutuksen kanssa luo uusia mahdollisuuksia tekniikan ja tieteen kentällä. Biotekniikan ja kemiantekniikan laitoksella onkin monialaisuutensa ja teknillis-tieteellisten lähtökohtiensa takia ainutlaatuinen kilpailuetu suhteessa muihin saman alan laitoksiin.

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen erityisalat kattavat tieteellisen tutkimuksen koko ketjun teoriasta käytäntöön. Laitos kouluttaa diplomi-insinöörejä, jotka työllistyvät muun muassa kemian teollisuudessa, metsä-, bioteknologia-, lääke-, ja elintarviketeollisuudessa sekä uusien materiaalien tuotannossa. Tieteellisen teorian sekä kemiallisten ja biokemiallisten reaktioiden käytännön yhdistäminen luo edelleen koulutuksen pohjan 2000-luvun kemisti-insinööreille.

Biotekniikan ja kemian tekniikan laitoksen tutkimus ja opetus perustuu kestävän kehityksen ajatteluun niin raaka-aineiden paremman hyödyntämisen, tehokkaampien prosessien suunnittelun kuin uusien materiaalien kehittämisen osalta. Tutkimuksen painopistealueita ovat mm. uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen energian sekä materiaalien ja kemikaalien tuotannossa, tehokkaampien yksikköprosessien kehittäminen perustuen niin mallinnukseen kuin prosessien parempaan ohjaukseen sekä bio- ja elintarvikeprossien kehittäminen teollisen mittakaavan tuotantoon.

Sivusta vastaa: chemtech-www-chem [at] aalto [dot] fi (Biotekniikan ja kemian tekniikan laitos) | Viimeksi päivitetty: 16.10.2014.